„KAROL MALCZYK – Kalwaria földjének ismeretlen fia” – ezt a címet viseli a Lengyel Közművelődési Központ és a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete által szervezett kiállítás. A kiállításmegnyitóra 2016. március 6-án került sor a budapesti Lengyel Házban. Ez immár a negyedik helyszín, ahol Karol Malczyk, a krakkói Szépművészeti Akadémián végzett, Barwałd Średniből származó festőművész munkásságát prezentálják. Az eseményen a Kalwaria Zebrzydowska delegációjaként részt vettek: Wiesław Cygan atya, Szent József plébánia plébánosa, Marta Hordziej, a kiállítás kurátora, Łukasz Dziedzic, újságíró, a kiállítás grafikai prezentációjának szerzője, aki a Kultúrközpontot (Centrum Kultury) képviselte, Bernadeta Kalęba – Żołnierek, barwałd średni-i iskolaigazgató, a művészről szóló publikáció szerzője, valamint Małgorzata Malciak és Andrzej Pawlus a Polgármesteri Hivatalnál működő Nemzetközi Együttműködési csoport képviseletében.

Karol Malczyk első nagy festészeti munkája a kalwaria zebrzydowska-i Szent József templom polichromiája, amely még háború előtt készült el. Sajnálatos módon a második világháború kitörése megszakította a festő lengyelországi művészeti tevékenységét. Így 1939 őszén Magyar Királyságba került a többi civil és katonai menekülttel együtt. Itt Milada feleségével együtt polichromiákat készített a mádi, kiskőrösi, kiskunhalasi és kiskunmajsai magyar templomokban, valamint a budapesti Lengyel Templomban. 1949-ben a Malczyk család Zdzisław kisfiukkal Kanadába, aztán az USA-ba disszidált. Az emigrációról szóló döntéshozatalhoz hozzájárult a kedvezőtlen politikai helyzet és a Malczykék háború idején folytatott konspirációs tevékenysége, amely miatt a letartoztatás reális veszélye fenyegette őket. Amerikában a festő folytatta templomdíszítési munkásságát, kamatoztatva a Magyarországon szerzett tapasztalatokat.
Karol Malczyknak a budapesti Lengyel Templomban található festményei a magyar-lengyel történelembe nyúlnak vissza. Az angyalok által tartott Lengyelország és Magyarország címerei a két nemzet barátságának több évszázados hagyományát szemléltetik.

A Lengyel Házban bemutatott kiállítás támogatói között felsorolható Kalwaria Zebrzydowska Város Polgármesteri Hivatala és a Gödöllői Lengyel Nemzetiségi Önkormányzat. A budapesti kiállítás nem az utolsó magyarországi prezentációja Karol Malczyk életének és munkásságának. A tárlat következő helyszínei azok a magyar városok, ahol az ottani templomokban megcsodálhatók a művész által készített polichromiák, hogy azok magyar lakosai is megismerhessék a lengyel festő életművét. Ahogy Grzegorz Łubczyk megfogalmazta az „Emlékezet III” könyvében „egy lengyel sem, kiváltképpen a kutúra és művészet emberei közül, akik 1939. szeptember 17-e után több tízezer menekülttel együtt kerültek ebbe a velünk szemben barátságos országba, nem mondta a magyaroknak azt, hogy KÖSZÖNÖM úgy, ahogyan ezt Karol Malczyk festőművész és Milada felesége tették.”

Mivel március 8-án tartjuk a Nők Napját, az esemény végén a szebbik nem minden képviselője egy szimbolikus virágot kapott.

Fotók: Pál Barbara