14 sierpnia w Domu Polskim odbyło się otwarcie wystawy o polskim bohaterze Witoldzie Pileckim zorganizowanej przez Polski Ośrodek Kulturalno Oświatowy oraz Stowarzyszenie Inicjatywa Historyczna z Wrocławia. Przybyli także przedstawiciele Gazety Polskiej z Wiednia: Barbara i Tadeusz Jaskulscy. Oprawę muzyczną : Magdalena i Anna Betleja z Przemyskiego Towarzystwa Muzycznego. W imieniu Ambasadora RP głos zabrał jego zastępca Michał Andrukonis.

Prelekcję historyczną wygłosił Wojciech Trębacz z Wrocławskiego Oddziału IPN, który powiedział m.in. :
„…Postać Pileckiego może ilustrować Polskie Państwo Podziemne, Armię Krajową, Powstanie Warszawskie. W tym samym czasie niespotykane zetknięcie się z Auschwitz, miejscem, które chyba najbardziej zasługuje na okrutne miano „piekła na ziemi”. „Ochotnik do Auschwitz” to zestawienie słów z perspektywy dzisiejszej brzmiące zupełnie niewiarygodnie, a jednak prawdziwe. Rozpoczyna się kolejny okres w polskiej historii – nowa okupacja, stalinizm, Polska ludowa. Obecność Rotmistrza staje się jeszcze bardziej wyrazista i bardziej
dramatyczna. Jego losy łącznie z tragiczną śmiercią są oczywistym źródłem do nauczania historii Polski tuż po zakończeniu II wojny światowej…”