12 maja Ambasada RP, Polski Instytut w Budapeszcie, Węgierskie  Ministerstwo Obrony oraz Stowarzyszenie Katolików Polskich p.w.  Wojciecha zorganizowało w Muzeum Historii Wojska promocję III tomu „Pamięć”. Książka jest wielkim zasobem informacji z historii polskiego uchodźctwa na Węgrzech. W promocji uszestniczyli : dr. Géza Jeszenszky – historyk, dyplomata oraz Roman Kowalski – ambasador RP w Budapeszcie.

W imieniu autorów Grzegorz Łubczyk podziękował wszystkim sponsorom, dzięki którym ukazał się III tom.

Podziękowania należą się również autorom książki, którzy ogromną pracą i zaangażowaniem upamiętnili tak ważny etap historii i przyjaźni polsko – węgierskiej.

Dziękujemy również grafikowi – Krzysztofowi Duckiemy oraz wszystkim zaangażowanym w pracy nad tą książką.