Polski Ośrodek Kulturalno Oświatowy Filia Óhegy u 11, w Domu Polskim w ramach projektu upamiętniającego polskie uchodźstwo w latach 1939-45 zaprezentował album pt. „Polacy na Kőbányi”, 18 września w niedzielę. Data ta jest ważną rocznicą na Węgrzech ponieważ właśnie już 18 września 1939 r. pierwsi polscy uchodźcy przekroczyli węgierską granicę, w chwili wkroczenia wojsk radzieckich na tereny Polskie. Podczas tak trudnej próby, jaką była II wojna światowa, Węgrzy i Polacy zdali egzamin z przyjaźni. Bardzo wielu Polaków, którzy znaleźli się na emigracji, zawdzięczało ocalenie właśnie Węgrom, jak również było sporo małżeństw polsko-węgierskich. Oprócz prezentacji albumu zaprezentowaliśmy dalszy ciąg wystawy pod tym samym tytułem, której pierwszą część prezentowaliśmy 28 lutego 2016 r. (pięć paneli).

Tym razem były to dwa panele; jeden poświęcony harcerstwu polskiemu oraz drugi przedstawiający rodzinę Miernickich, którzy przyjechali z Myślenic do Kőbányi (obecnie jest to X dz. Budapesztu). Brali bardzo aktywny udział w tworzeniu życia polonijnego jak również przy budowie Kościoła Polskiego i Schroniska (obecnie Dom Polski). Cała rodzina pomagała polskim uchodźcom w czasie II wojny światowej. Zaprezentowaliśmy jeszcze odnowiony sztandar Hufca harcerskiego. Jest to złożenie hołdu naszym przodkom, którzy zapoczątkowali tworzenie się wspólnoty parafialnej, której częścią jesteśmy my i już na innych zasadach ale staramy się kontynuować ich działalność.