17 października z okazji 60-tej rocznicy Rewolucji 1956 Roku odbył się w Domu Polskim wykład historyka dr. Imrego Molnára „1956 rok w Polsce i na Węgrzech”, który zorganizował Polski Ośrodek Kulturalno Oświatowy. Tym samym weszliśmy w tygodniowe obchody tej rocznicy w Polsce i na Węgrzech.