Polska krajem chrześcijańskim od 1050 lat Konferencja wspólnie organizowana z PSK im. J. Bema, przy wsparciu Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie

20 października w Budapeszcie Polskie Stowarzyszenie Kulturalne im. J.Bema i tamtejszy Oddział POKO zorganizowały konferencję poświęconą polskiemu chrześcijaństwu. W konferencji udział wzięli przedstawiciele elit polonijnych i polonofilskich, a wśród nich obecny był konsul RP na Węgrzech Marcin Sokołowski, szef gabinetu wicepremiera Węgier Zoltán Csallóközi, rzecznik narodowości polskiej w ZN Węgier Halina Csúcs Lászlóné, przewodnicząca Stołecznego Samorządu Polskiego dr Dorota Várnai, dyrektor Polskiego Ośrodka Kultoralno-Oświatowego Monika Molnárné Sagun oraz gość z Austrii.
Konferencja przebiegała pod honorowym i duchowym patronatem biskupa diecezji segedyńsko-csanádzkiej ks. László Kiss-Rigó. Bemowska konferencja zakończyła polonijne obchody 1050-lecia Chrztu Polski na Węgrzech, a mogła zostać zorganizowana m.in dzięki wsparciu pochodzącemu z Senatu RP za pośrednictwem Fundacji „Pomoc Polakom na Wschodzie”.