20 listopada w Domu Polskim odbyła się promocja książki pt.: „Legendy św. Małgorzaty” w redakcji Piotra Stefaniaka i w tłumaczeniu Sylwestra Rostettera.

Legendy, a właściwie życiorysy św. Małgorzaty, zostały spisane w średniowieczu. Dzięki nim  możemy poznać św. Małgorzatę, słynną córkę Béli IV, jej święte czyny i żar miłości, który łączył ją z Bogiem. I choć królewna żyła krótko, bo tylko 28 lat, z których 24 spędziła za kratami klauzurowego klasztoru, to nadal, mimo upływu ośmiu stuleci, fascynuje nas. Dzisiaj na nowo ukazuje nam swoje oblicze, uczy nas, chrześcijan, odkrywania swojej tożsamości jako Polaków i Węgrów, bo mimo że żyła za ścisłą klauzurą, to zbudowała głębokie więzy i jedność między narodami.
Organizatorem prezentacji albumu był Polski Ośrodek Kulturalno-Oświatowy filia Óhegy u. 11.