Katedra wawelska w Domu Polskim oraz Dzień Babci i Dziadka.

24 stycznia 2016r. w Domu Polskim otworzyliśmy wystawę fotograficzną o Katedrze wawelskiej, której historia doskonale wpisuje się w polsko –  węgierską historię i początki  chrześcijaństwa polskiego.

Fundatorem jest były samorząd polski XVI dz. Budapesztu  a pomysłodawcą Małgorzata Soboltyński –  przewodnicząca. Wystawę otworzył historyk z Krakowa – Piotr Stefaniak, który przybliżył historię katedry. Oto niektóre fragmenty:

Katedra to nekropolia polskich królów i główna świątynia Narodu Polskiego. Obecna katedra jest trzecią w tym miejscu. Już w 1ooo roku wzniesiono wczesnoromański kościół. Jednak w XII w. książę Władysław Herman ożeniony z Judytą, wdową po królu węgierskim pobudował nową romańską bazylikę z czterema wieżami. Po niej pozostała słynna krypta św. Leonarda. Od połowy XIV w. zaczęto w niej chować zmarłych polskich monarchów, pierwszym był Władysław Łokietek, którego teściową była córka króla Beli IV, bł. Jolenta, a córką słynna królowa Węgier Elżbieta, żona Karola Roberta. Także tutaj spoczęła słynna córka króla Ludwika Wielkiego –  Jadwiga Andegawenka, ktorej piękny cenotaf marmurowy jest ozdobą katedry.  W następnych pokoleniach katedra wzbogaciła się w perły renesansu: kaplicę Zygmuntowską i najwiekszy z polskich dzwonów –  Dzwon Zygmunta. Wtedy też w podziemiach katedry spoczął rodowity Węgier, król polski Stefan Batory. Przez tysiąc lat Katedra wawelska pozostaje kwintesencją polskości i splendoru naszego narodu, na każdym też kroku  odnajdujemy również ślady polsko-węgierskiego trwania w sercu Europy.

Dziękujemy Piotrowi Stefaniakowi i Małgorzacie Soboltyńskiej za przybliżenie nam „polskiej perły ” z Krakowa.

Po otwarciu wystawy Sonia Mészáros (9 lat) powiedziała miły wiersz z okazji Dnia Babci i Dziadka a ks. proboszcz Krzysztof Grzelak złożył  wszystkim życzenia. Babcie i dziadkowie obdarowani zostali kwiatami.