12 marca Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy filia Óhegy u 11 zorganizował promocję książki Piotra Stefaniaka pt.  „ Trzebnicka Opowieść – Trebnitzer Geschichte” o opactwie Panien Cysterek, klasztorze Sióstr Boromeuszek i kościele św. Bartłomieja Apostoła, sanktuarium św.

Jadwigi Śląskiej (1202 – 2016) ​W związku z ogłoszonym w Polsce Jubileuszowym Rokiem Jadwiżańskim, z okazji 750. rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej, oddana została do rąk Czytelników książka, która przedstawia dzieje klasztoru trzebnickiego. Jest to opowieść o wielu osobach z nim związanych, poczynając od pary fundatorskiej – księżnej Jadwigi Śląskiej, pochodzącej z bawarskiego rodu von Andechs i Jej małżonka, piastowskiego księcia Henryka Brodatego – przez ksienie i mniszki cysterskie, następnie siostry miłosierdzia św. Karola Boromeusza aż po licznych podopiecznych, którzy znajdowali tam schronienie i troskliwą opiekę. Książka oddaje losy zakonnic zamieszkujących przez wieki w Trzebnicy, które żyły przykładem fundatorki klasztoru w jej pokorze, ofiarowaniu dla innych, mądrości i wytrwałości. Jest to też opowieść o duchowości tego miejsca, na którym odcisnęła się osobowość i posługa fundatorki, zwanej Panią Ludu Śląskiego.

Święty Jan Paweł II pięknie określił św. Jadwigę Śląską jako „Matkę pojednania i orędowniczkę wzajemnego zrozumienia polsko-niemieckiego”, jako chrześcijankę, która odczytała Ewangelię do końca. Kult św. Jadwigi promieniował na całą środkową Europę, a swoje odbicie znalazł w licznych modlitwach, pieśniach, muzyce i poezji, w rzeźbie i malarstwie, które stanowią o niezwykłości trzebnickiego opactwa i sanktuarium.

Niech w tym szczególnym roku św. Jadwiga Śląska będzie dla nas wzorem kobiety która umiała połączyć modlitwą i pracą, Niebo z ziemią.