2 lipca w naszej wspólnocie polonijnej w Budapeszcie witaliśmy ojca Bronisława Srokę, jezuitę oraz ojca superiora Andrzeja Lemiesza SJ. Po Mszy św., w Domu Polskim odbyła się promocja książki autorstwa naszego gościa ks. B. Sroki pt. „Dla ciebie więzy, pęta niezelżywe – wspomnienia (nie tylko) więzienne”.

Jego rodzice pochodzili ze Śląska, a ojciec w 1921 r. został skierowany do pracy dyplomatycznej w Bratysławie, dlatego tam urodził się ks. Bronisław. Po wybuchu II wojny, ojca wysłano, z całą rodziną, do Budapesztu, gdzie organizował pomoc dla polskich uchodźców. Węgrzy witali Polaków bardzo serdecznie i gościnnie, dzielili się tym co mieli, a mieli niewiele. Do tej pory Ksiądz jest wdzięczny węgierskim przyjaciołom, za to serdeczne przyjęcie i do dziś modli się za nich słowami węgierskiego hymnu narodowego „Boże, błogosław Węgrom”. Oba narody łączą wspólne losy dziejowe, losy dwóch narodów ochrzczonych przed tysiącem lat, które przez wieki tworzyły przedmurze chrześcijaństwa Europy. Po zakończeniu wojny rodzina wróciła do Polski i osiedliła się w Gdańsku. Będąc jeszcze uczniem liceum brał udział w protestach przeciw zniewoleniu Ojczyzny. Za swą działalność został aresztowany i skazany na 5 lat więzienia. Po wyjściu na wolność, wstąpił do nowicjatu jezuitów w Kaliszu. W 1968 roku przyjął święcenia kapłańskie. W latach 1969-1974 studiował na KUL-u. Był uczestnikiem konspiracji Ruchu Obrony Praw Człowieka i Obywatela, za co był aresztowany. W 2007 r. został odznaczony rzez prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Krzyżem Komandorskim z Gwiazdą Orderu Odrodzenia Polski.

Jego życiową maksymą jest hasło „Bóg, honor, ojczyzna”, które uważa, że jest wyznacznikiem tożsamości Polaków, to hasło odróżnia nasz naród od innych. narodów. Próby odcinania się od któregokolwiek z elementów tego hasła niszczy polskość w samych podstawach, w korzeniach. Niestety w czasach dzisiejszych straciło ono na swej aktualności, a szczególnie honor nie jest w modzie. Młodzież epoki powojennej za protest przeciw zniewoleniu Ojczyzny płaciła wysoką cenę, ale uważała, że jest to obowiązek, który trzeba przyjąć i spełnić z godnością. Głęboka wiara pozwoliła Księdzu przetrwać wszelkie zło, które doświadczył na sobie.

Spotkanie zorganizował Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy filia Óhegy u.11.