Po Mszy św. w Domu Polskim odbył się wernisaż wystawy prac artystycznych pań Marii Smolak i Barbary Tomskiej pt.: „Anioły”. Niestety artystka Maria Smolak nie mogła osobiście uczestniczyć a jej prace były już raz prezentowane 10 lat temu w Domu Polskim. Wtedy odbył się tak zwany „wielki zjazd aniołów z całej Polski”. Nie bójmy się poznawać, czcić i szanować Anioły, które nas strzegą. Powierzajmy się im, jak to czynił Jan Paweł II. Na zakończenie jednej ze swoich katechez, ujawnił nam pełną prostoty i ufności modlitwę do Anioła Bożego: „Aniele Boży, który jesteś moim stróżem, oświecaj mnie, strzeż mnie, prowadź i kieruj mną, jako że zostałem powierzony twojej niebieskiej pieczy.” Amen.

Historia zbawienia jest to wkraczanie Boga w życie ludzi. Jedną z pierwszych prawd objawionych jest prawda o stworzeniu przez Boga stworzeń widzialnych i niewidzialnych. Do stworzeń niewidzialnych należą Aniołowie, istoty duchowe, czyste duchy które zostały poddane próbie tak jak wszyscy ludzie. Święci Archaniołowie i Aniołowie wyszli zwycięsko ze swej próby, wybrali Boga. Aniołowie, nasi niebiescy Bracia, spieszą nam z pomocą w naszej ziemskiej próbie. Razem z Aniołami tworzymy jedną Rodzinę Bożą i dzięki ich natchnieniom, oświeceniom i pomocy możemy wzrastać w świętości. Anioły Marii Smolak (z zawodu pianistki) są wykonane z drewna, kamienia i są dekorowane naturalnymi materiałami. Twarze mają najczęściej z kamienia znalezionego na plaży, a stroje z parcianego worka. Żaden się nie powtarza. Fruwają dosłownie po całym świecie, od Meksyku poprzez Europę do Australii, a wszędzie niosą dobrą energię przekazywaną rękami ich twórczyni.

Małgorzata Soboltyński