7 lutego w Domu Polskim odbyła się bardzo ciekawa promocja książki zorganizowana przez Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy przy współudziale Istvána Zombori z Fundacji „ Historia Ecclesiastica Hungarica”. Książka – to zbiór materiałów konferencji zorganizowanej w Párkány z okazji 325 rocznicy zwycięztwa nad Turkami pod przewodnictwem Jana III Sobieskiego króla Polski, uzupełnionej materiałami historycznymi od II wojny światowej do czasów współczesnych. Profesor Jerzy Snopek – Ambasador RP na Węgrzech w swoim przemówieniu wyraził, że zebrany materiał książkowy, to  źródło wiedzy, które opracowali znani historycy i politycy. Zgadza się z tym, że przyszłość Europy Środkowej można budować tylko na solidarności narodów. Gośćmi programu byli również: Gergely Mohay – przedstawiciel Departamentu ds. Rodziny i Młodzieży przy Ministerstwie Zasobów Ludzkich   oraz  Ádám Szesztay – kierownik Departamentu Planowania i Analiz MSZiH, który w swoich artykułach stwierdza, że wspominanie bitwy pod Párkanámi daje okazje do przemyśleń na temat, co to znaczy współczesna Europa chrześcijańska ? Chrześcijaństwo, to przecież pojęcie transcendentne, a jednak potrzeba jest, aby we współczesnym świecie szukać harmonii pomiędzy rozwojem gospodarczym naszych krajów, a rozwojem osobistym człowieka, w którego wpisany jest też rozwój duchowy.

Dariusz Żuk Olszewski – teolog i publicysta  z Nitry – przedstawił historię swojego ojca , żołnierza armii genereła Stanisława Maczka, uchodźcy polskiego, kuriera, który był w jednym z obozów dla internowanych Polaków na terenie ówczesnej Słowacji. W swoich wspomnieniach pisał on, jak wielkim wsparciem dla Polaków w strasznych latach wojny była wiara i nadzieja, że ten czas kiedyś się skończy. Zostało po nich wiele pamiątek w tamtejszych kościołach. Gościem spotkania była także Erzébet Daniel , która opowiedziała historię powstania pomnika Jana III Sobieskiego w Párkány. To wspólny wysiłek władz polskich i węgierskich, upamiętniających tak ważne wydarzenie historyczne.

W tą lekcję historii,  wpisuje się także postać Andrzeja Przewoźnika – sekretarza generalnego Rady Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa, który zginął w katastrofie smoleńskiej, a o którym pisał  Imre Molnár – historyk.  W naszej pamięci zapisał się jako wielki przyjaciel Węgrów, zasłużony dla upamiętniania wielu miejsc naszej wspólnej historii, bo ważne jest, aby przyszłość budować na prawdzie i odpowiedzialności, z uszanowaniem wartości i potrzeb każdego człowieka.

Monika Molnárné Sagun