W tym dniu  Polska Parafia Personalna oraz Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. św. Wojciecha wraz z Polskim Ośrodkiem Kulturalno-Oświatowym filia Óhegy u. 11. obchodziły uroczystości Najświętszej Maryi Panny, Królowej Polski, oraz święto Konstytucji 3 Maja, dziękując Matce Bożej za jej opiekę i prosząc ją o wstawiennictwo i modlitwę w intencji Polski i Polaków żyjących poza krajem. Uroczystość rozpoczęła się Mszą św. w Kościele Polskim, którą odprawił ks. Krzysztof Grzelak SChr -proboszcz, wraz z o. Tomaszem Marciszkiewiczem SVD.

Po Mszy św. przy kapliczce Matki Boskiej w ogrodach Domu Polskiego odmówiliśmy „Litanię Loretańską” i odśpiewaliśmy Apel Jasnogórski. Następnie udaliśmy się do Domu Polskiego na dalsze świętowanie. Wraz z wiernymi w tych uroczystościach uczestniczył ambasador RP Jerzy Snopek oraz dyrektor Instytutu Polskiego w Budapeszcie Joanna Urbańsk

Małgorzata Soboltyński