Z okazji 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości w budapeszteńskim Domu Polskim oddział POKO – Óhegy 11, 4 listopada 2018 r., zorganizował wystawę fotograficzną „Dworcowa Stacja Opatrunkowa 1914 rok”.

Z wystawy poprzez mało znane, niepublikowane obrazy, utrwalone dzięki obszernej dokumentacji zdjęciowej zgromadzonej w krakowskim klasztorze Sióstr Dominikanek, wyłania się niezwykła panorama wojennych realiów, rozgrywających się głównie w Krakowie, jako części habsburskiej monarchii austro-węgierskiej na przestrzeni lat 1914–1917. Wystawę projektował artysta-fotografik Piotr Jantos, jest ona świadectwem wielowymiarowej pomocy i ludzkiej solidarności, w obliczu wojennego dramatu, skupionego na kilku, niezwykle doniosłych, medyczno-sanitarno-ratunkowych akcjach.

Uzupełnieniem wystawy było wspomnienie o mało znanym „epizodzie” z czasów wojennych, a mianowicie o ułaskawieniu przez ostatniego cesarza Karola Habsburga I, Króla Węgier – Karola IV, 116 legionistów marszałka Piłsudskiego. Wszystkie jego inicjatywy pokojowe nie spotkały się z pozytywny odezwem. Był bardzo pobożny. Będąc już na zesłaniu na Maderze, bardzo chory codziennie słuchał Mszy św. i przyjmował Komunię św. W chwilach największych cierpień słyszano, jak mówił: „Jak to dobrze, że można ufać Najświętszemu Sercu Jezusa. Inaczej byłoby to wszystko nie do wytrzymania”. Jego ostatnie słowa brzmiały: „Niech się stanie wola Twoja!” i na koniec: „Jezus! Jezus!

Papież Jan Paweł II, wychowany w szacunku dla cesarza Austrii, którego imię otrzymał na chrzcie, w 2004 r. wyniósł go na ołtarze, była to jego ostatnia beatyfikacja.

Małgorzata Soboltyński, fot. Barbara Pál