10 marca z okazji zbliżającego się Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy zorganizował w Domu Polskim spotkanie i promocję książki prof. Csaba Gy. Kiss „ Powinowactwa wyszehradzkie” . Autora i książkę przedstawił dr Tibor Gerencsér – historyk. Ambasadę RP reprezentowała Dominika Hasińska, a wśród gości była rzecznik przy Parlamencie Węgier Ewa Rónayné Słaba. Książka zawiera wspomnienia, szkice i eseje mówiące o związkach i problemach natury politycznej i kulturowej, którymi żyły kiedyś i żyją dziś narody państw Europy Środkowo – Wschodniej. Sam autor – profesor Csaba Gy. Kiss, historyk kultury, pisarz, emerytowany profesor Uniwersytetu ELTE w Budapeszcie. Od 2011 do 2018 – profesor Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie. Brał udział w opozycji antykomunistycznej, w grupie zalożycielskiej Węgierskiego Forum Demokratycznego w 1987. Wydał 20 książek po węgiersku, 3 pozycje w języku polskim : „Dziennik polski /1980-1982/”, „ Lekcja Europy Środkowej”, oraz „Powinowactwa wyszehradzkie”. Książka ta wydana została w Polsce z okazji Roku Kultury Węgierskiej w 2016 roku przez wydawnistwo „Studio Emka”. Pod redakcją Csaba Kiss Gy. ukazał się także : „Strażnik pamięci w czasach amnezji” (Węgrzy o Herbercie), oraz książka wydana z Andrzejem Przewoźnikiem: „Tam na pólnocy” (Węgierska pamięć polskiego Września).

Książkę „Powinowactwa wyszehradzkie” można kupić w Domu Polskim.
Na koniec z okazji Dnia kobiet wręczono symboliczne kwiaty.

Monika Molnárné Sagun, Fot. Barbara Pál