31 marca w Domu Polskim odbyła się promocja książki Endre László Varga pt. „Węgrzy w Legionach Polskich 1914 – 1918”. Organizatorami spotkania byli: Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy oraz Samorząd Polski na Köbánya. Wydawcą książki jest Polski Instytut Badawczy i Muzeum. Promocji towarzyszyła okolicznościowa wystawa fotografii Piotra Jantosa, a wśród gości byli członkowie Stowarzyszenia Historycznego „Bitwa pod Gorlicami 1915” z prezesem Pawłem Burekowskim na czele. Varga E. László jest historykiem i archiwistą, absolwentem Uniwersytetu Jagiellońskiego. Zajmuje się stosunkami węgiersko-polskimi w latach 1914−1944 oraz historią II RP. W Legionach Polskich, obok rodowitych Polaków, walczyli również Węgrzy, którzy stanowili niewielką liczebnie, lecz znaczącą grupę narodowościową. Węgierscy ochotnicy w strukturach organizacyjnych formacji legionowych znajdowali się zarówno w większych zwartych grupach, jak też byli porozrzucani pojedynczo w poszczególnych oddziałach. Pierwszy pododdział Węgrów przybył do II Brygady Legionów Polskich w Rafajłowej już w listopadzie 1914, gdzie czasowo pozostawał jako tzw. Kompania Węgierska. Węgrzy wstąpili do Legionów Polskich z pobudek natury czysto ideowej, często zwracając uwagę, że chcą w ten sposób zrewanżować się Polakom za pomoc, którą udzielili oni w czasie walk narodowowyzwoleńczych w latach 1846–1848. Początkowo zresztą polscy legioniści nie bardzo rozumieli motywy ideowe, którymi kierowali się Węgrzy, wstępując do Legionów. Wkrótce jednak wszelkie różnice zatarły się i Węgrzy stali się serdecznymi przyjaciółmi i towarzyszami broni. Byli to ludzie reprezentujący różne zawody i środowiska społeczne, np.: ślusarze, murarze, krawcy, rolnicy, piekarze, młynarze, stolarze, szewcy…,stanowili oni element bardzo wartościowy – byli stawiani jako przykład godny naśladowania. Za swe zasługi w walce o niepodległość Polski wielu z nich w późniejszym okresie zostało uhonorowanych polskimi odznaczeniami wojskowymi, a do wybuchu II wojny światowej corocznie przyjeżdżali do Polski aby świętować z polskimi legionistami zwycięstwo odzyskania przez Poskę Niepodległości.

Monika Molnárné Sagun
Zdjęcia: Barbara Pál