29 września przed historyczną datą upadku Powstania Warszawskiego odbyła się prezentacja katalogu związanego z wystawą fotograficzną o Powstaniu zorganizowana przez Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy w Domu Polskim.
Katalog zaprezentował Jan Bortkiewicz – fotografik. Na promocję przybyli nauczyciele szkół polskich na Węgrzech z Anną Lang – dyrektor Szkoły Narodowości Polskiej na czele. Katalogi i wystawa będą formą edykacji wśród młodzieży polskiej i węgierskiej. Sam katalog ukazał się w trzech językach: polskim, angielskim i węgierskim.
Projekt został sfinansowany przez Instytut Współpracy Polsko – Węgierskiej im. Wacława Felczaka.
Z. Monika Molnárné Sagun

Fot. Barbara Pál