1 grudnia 2019 r w Domu Polskim została otwarta wystawa „Święty znak w naszym otoczeniu” zorganizowana przez Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy filia Óhegy.
Całość zbioru obrazów na obecnej wystawie pochodzi z prywatnej kolekcji. Są to prace trzech wybitnych malarzy polskich:
Antoniego Górnika, Piotra Moskala i Siergieja Szemieta.
Wystawę otworzył ks. dr Józef Nowobilski, który jest osobą znaną w środowisku polonijnym. Od 2000 r. jako dyrektor Muzeum Archidiecezjalnego w Krakowie współpracował z Budapesztem i zorganizował około 20 wystaw w Domu Polskim.
Piotr Moskal – artysta malarz, absolwent Krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych, wybitny malarz, którego jednym z wiodących wątków twórczości stało się malarstwo religijne.
Antoni Górnik – artysta malarz, absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Poznaniu, znany i uznany portrecista – wykonał portrety Ojca Świętego Jana Pawła II, Benedykta XVI, portrety biskupów lwowskich i wiele innych. Jest także autorem kilkudziesięciu obrazów świętych przeznaczonych do kultu w Polsce.
Siergiej Szemiet – artysta malarz, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Mińsku, profesor Akademii sztuk Pięknych w Mińsku, wykładowca malarstwa na Papieskim Uniwersytecie Jana Pawła II w Krakowie.
Po otwarciu wystawy odbyło się spotkanie z delegacją Stowarzyszenia „Wspólnota Polska” w ramach programu „Jest nas 60 milionów”.

Małgorzata Soboltyński
zdj.Malina Strzelewicz