16 lutego Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy filia Óhegy zorganizował historyczny program na temat 100 lecia przyłączenia części Orawy do niepodległej Polski. Z tej okazji odbyła się jednocześnie promocja Gminy Lipnica Wielka. Delegację Gminy reprezentował wójt Mateusz Lichosyt, oraz radni : Ewa Magiera i Józef Rudnicki, delegację Domu Kultury – Gminy Centrum natomiast Robert Kowalczyk. Muzykę z polskiej Orawy przedstawił zespół Arva. Otworzono wystawę „Orawa 1918 – 1924” oraz „Eugeniusz Stercula – Polak i Węgier”. Wśród gości obecni byli: ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek z małżonką, rzecznik narodowości polskiej w Zgromadzeniu Narodowym Węgier dr Ewa Słaba Rónayné oraz Regina Jurkowska z MSZ w Warszawie.

Eugeniusz Stercula – wybitny Orawianin, rodem z Podwilka. Założył pierwszą aptekę na Orawie w Jabłonce. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości Eugeniusz Stercula wraz z rodziną przeniósł się na Węgry, gdzie mieszkał do czerwca 1939 roku.

Na koniec spotkania Wójt Gminy Lipnica Wielka zaprosił wszystkich do regionalnego stołu .

Z. Monika Molnárné Sagun
Fot. Barbara Pál