4 października Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy wraz z Instytutem Polskim w Budapeszcie zaprosili w teatrze Radnóti Tesla Labor na sztukę „Genesis” w wykonaniu artystów teatru Exit, którego założycielem i reżyserem jest Maciej Sikorski. Teatr działa w Krakowie od 2016 roku, którego aktorami są niepełnosprawni. Sam założyciel tak mówił o istocie nazwy teatru: „Exit – wszyscy wiemy, że tabliczka umieszczana w sklepach, biurach czy innych miejscach publicznych oznacza wyjście awaryjne. Dla mojej ekipy praca w tym teatrze stała się czymś takim. Pomaga wyjść z niewoli niepełnosprawności”. Spektakl Genesis to teatr cieni, adaptacji Księgi Rodzaju dokonał Maciej Sikorski, kompozycję muzyczną – Adam Szewczuk, scenografię – Olgierd Chmielewski.

Spektakl odbył się dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Pramiera Węgier poprzez Bethlen Gábor Alap, przy współudziale Premier Kult Cafe.

Molnárné Sagun Z. Monika