W dniu 27 lutego RP 2022, w Domu Polskim w Budapeszcie miała miejsce promocja Żywiecczyzny pod hasłem „ Żywiecczyzna – fascynująca kultura Górali z Beskidów”. Organizatorami wydarzenia wraz z Polskim Ośrodkiem Kuturalno Oświatowym byli: Regionalny Ośrodek Kultury w Bielsku-Białej, Starostwo Powiatowe w Żywcu, Urząd Miasta Żywiec, Gminny Ośrodek Kultury w Milówce oraz Związek Podhalan Oddział Górali Żywieckich w Milówce. W imieniu przedstawicieli Żywiecczyzny uczestników spotkania przywitał dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Bielsku-Białej Lesław Werpachowski. Niezwykle ciekawą prezentację regionu przedstawił Mirosław Dziergas dyrektor Wydziału Turystyki, Kultury, Sportu i Promocji ze Starostwa Powiatowego w Żywcu. O góralskim ruchu regionalnym na Żywiecczyźnie mówił natomiast Piotr Motyka, członek Związku Podhalan. Jednym z głównych punktów prezentacji Żywiecczyzny, było otwarcie przygotowanej specjalnie na to wydarzenie wystawy „Polsko – węgierscy święci na szkle malowani”, o której opowiedziała Katarzyna Janik, artystka z Żywca. Obrazy na nią przygotował również Zbigniew Micherdziński, także z Żywca. W wydarzeniu wzięła udział również Aneta Brasse, kierownik Miejskiego Centrum Kultury w Żywcu. Na podsumowanie energetyczny koncert dała kapela „Grajki”, po czym miało miejsce wzajemne wręczenie upominków i degustacja potraw regionalnych.

Monika Molnárné Sagun

Foto: Barbara Pál