W Polskim Ośrodku Kulturalno – Oświatowym, w filii Óhegy  6 maja odbył się niezwykle ciekawy wykład historyczny na temat „Z dziejów Rzeczpospolitej wielu narodów: Polski, Litwy i Rusi”, który poprowadził Dariusz Śladecki Dyrektor Domu Polonii w Lublinie . Gośćmi spotkania byli również: Władysław Wojnicz – wicedyrektor Domu Polskiego w Wilnie, Waldemar Podsiadły – Zastępca Dyrektora Biura Wojewody Lubelskiego i Przewodniczący Wojewódzkiego Komitetu Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa przy Instytucie Pamięci Narodowej Oddział w Lublinie oraz  Zdzisław Niedbała z Kancelarii Prezydenta Miasta Lublina.

Monika Molnárné Sagun

Fot. Barbara Pál