22 września POKO filia Nádor wraz z redakcją GP zorganizowało uroczystość z okazji jubileuszu 35-lecia „Głosu Polonii”. Na uroczystości obecni byli m.in. Ambasador RP na Węgrzech Sebastian Kęciek, proboszcz PPP na Węgrzech ks. Krzysztof Grzelak SChr., przewodnicząca OSP na Węgrzech Maria Felföldi i prezes Stowarzyszenia św. Wojciecha Katarzyna Takácsné Kalińska.

Redaktor naczelna kwartalnika – Bożena Bogdańska-Szadai, która od piętnastu lat kieruje redakcją, podziekowała wszystkim kolegom redakcyjnym za ich pracę, opisała historię powstawania pisma, podziękowała także wszystkim tym, dzięki którym pismo mogło i może się ukazywać. W części artystycznej usłyszeliśmy utwory Fryderyka Chopina w wykonaniu Alexa Szilasiego. Ostatnie piętnaście lat istnienia „Głosu Polonii” przedstawia wystawa pt. „15-cie z 35-ciu”, którą można ogladać w salonie PSK im. J. Bema do końca października 2022r. Wystawę przygotował Barna Dukai – także wieloletni współpracownik czasopisma.
Jubileusz zakończono toastami, życzeniami i poczęstunkiem.

Życzymy następnych 35 lat !!!

Danuta Misiąg Ollár
fot. Barbara Pál