27 października w filii Nádor Polskiego Ośrodka Kulturalno – Oświatowego odbyła się promocja książki i wykład Mártona Okos na temat polskich miejsc pamięci w Siedmiogrodzie. Dzięki niemu dowiedzieliśmy się jak wielkie znaczenie odegrał Siedmiogród w historii przyjaźni polsko – węgierskiej, W pierwszej części książki autor przedstawia polsko – węgierskie związki dynastyczne w epoce Piastów i Jagiellonów. Wiele miejsca poświęca wspólnym bohaterom: św. Władysławowi, królowi Stefanowi Batoremu, Józefowi Bemowi i innym polskim uczestnikom Węgierskiej Wiosny Ludów, aż po Jana Pawła II i ks. Jerzego Popiełuszkę. Godnym polecenia jest zwiedzenie tych miejsc polskiej pamięci w Siedmiogrodzie i zapoznanie się z książką Mártona Okos.

Monika Molnárné Sagun (fot.)