Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy wraz z Instytutem Polskim w Budapeszcie 21 listopada zorganizowali pokaz filmu „Skarga” reżyserii Jarosława Mańki. Po promocji odbyło się spotkanie z reżyserem. Oto, co mówił sam reżyser:
„Miałem przyjemność przedstawić w stolicy Węgier Polakom bardzo ważny dla mnie film- dokument fabularyzowany o księdzu Piotrze Skardze. Była to premiera filmu “Skarga” w Budapeszcie, i to można by rzec premiera podwójna, gdyż na projekcji w Budapeszcie widzowie mogli zobaczyć wersję reżyserską filmu de facto nigdzie szerszej widowni nie pokazywanej. Pierwsza wersja filmu “Skarga” zrealizowana została w roku 2012 z okazji 400. rocznicy śmierci królewskiego kaznodziei.Widzowie w Polsce film mogli zobaczyć na wielu pokazach kinowych oraz w TVP (powstała nawet wersja odcinkowa filmu). Wtedy jednak nadal wokół ks.Skargi rozpościerała się aura tajemnicy, którą przyczyną była “czarna legenda” o pochowaniu świątobliwego kaznodziei w stanie letargu (który z założenia uniemożliwiał beatyfikację duchownego, gdyż istniało prawdopodobieństwo, iż po ewentualnym przebudzeniu w ciemnym grobie jezuita mógł bluźnić Bogu). “Czarna legenda” stała się szczególnie popularna wśród niektórych przewodników w Krakowie, który uatrakcyjniali swoją pracę wygłaszając zwiedzającym(przed kościołem św. Piotra i Pawła na ul.Grodzkiej w Krakowie, w którym pochowany został jezuita, taką właśnie,przyprawiającą o dreszcz grozy historię). Dlatego film “Skarga” z 2012 r,oraz zebrane przeze mnie dokumenty i materiały przekazałem Księżom Jezuitom. Dzięki tym materiałom niebawem uczestniczyłem w przesłuchaniu komisji beatyfikacyjnej ks.Piotra Skargi, a w czerwcu 2016 r. brałem udział w uroczystym zakończeniu procesu beatyfikacyjnego Sługi Bożego-księdza Piotra Skargi w Krakowie, gdzie ogłoszono, że wszystkie zebrane dokumenty przekazane zostają do Watykanu i odtąd możemy się modlić o rychłą beatyfikację królewskiego kaznodzieji. Wtedy powstała myśl, aby powstała reżyserska wersja filmu- ze sfilmowanym, uroczystym zakończeniem procesu beatyfikacyjnego, ze zdjęciami filmowymi w miejscach związanych z ks.Skargą: w Wilnie, Starej Wsi w Bieszczadach. Wersja reżyserską filmu “Skarga” została nagrodzona na Festiwalu Polonijnym „Losy Polaków”. Cieszy mnie żywe zainteresowanie postacią Piotra Skargi wśród Polonii. W Budapeszcie byłem już drugi raz. Za pierwszym razem, kilka lat temu, podczas Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej z filmem “Fatima.Orędzie wciąż aktualne”.
Mam nadzieję, że w przyszłości będę mógł przyjechać na Węgry z dalszymi, moimi filmami”.

Monika Molnárné Sagun – fot.
Jarosław Mańka