11 lutego zmieliśmy okazję wziąś udział w koncercie karnawałowym z okresu renesansu i baroku. Organizatorem koncertu był Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy filia Nádor. Razem z gośćmi podróżowaliśmy po dworach angielskich, francuskich, włoskich, niderlandzkich XVI i XVII w. wsłuchując sie w rozmaite tańce i  zatrzymaliśmy się w Krakowie przy słynnym Hajduckim Mikołaja z Krakowa i jego innych utworach. Piękny koncert zapewnił nam Zespół muzyki dawnej R17: Gábor Kéringer, Danuta Misiąg-Ollár, Klára Kincses oraz Zsolt Szabó. Wśród gości obecny był konsul Ambasady RP na Węgrzech Andrzej Kalinowski.

Monika Molnárné Sagun
Fot.: Barbara Pál