26 lutego Wydawnictwo Próby i Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy zaprosiły do Domu Polskiego w Budapeszcie na spotkanie poświęcone książce Béli Hamvasa pt. „Księga Gaju Laurowego i inne eseje”, o której rozmawiali tłumaczka Teresa Worowska i wydawca Marek Zagańczyk. Niedzielne spotkanie literackie w budapeszteńskim Domu Polskim obok tutejszej Polonii, Polonofilów i gości z Polski zaszczycili swą obecnością: kierownik Wydziału Politycznego i Ekonomicznego Ambasady RP w Budapeszcie Katarzyna Ratajczak-Sowa, kierownik Wydziału Konsularnego i Polonii Andrzej Ryszard Kalinowski, Marcin Bobiński, I sekretarz (Wydział Polityczno – Ekonomiczny Ambasady RP w Budapeszcie) oraz Béla Adorjáni z węgierskiego wydawnictwa Eurohand. Fragmenty esejów Béli Hamvasa odczytała Barbara Virágh.

Béla Hamvas (1897-1968) należał do najbardziej oczytanych, najgłębiej i najśmielej myślących ludzi na Węgrzech. Po II wojnie skazany na milczenie, wykluczony z kręgu publikujących, największe dzieła napisał pracując jako robotnik i magazynier na wielkich budowach socjalistycznych.

Autorką polskojęzycznego przekładu Księgi Gaju Laurowego i innych esejów jest znana tłumaczka literatury, Polka żyjąca na Węgrzech Teresa Worowska m.in. autorka przekładów utworów: Sándora Máraiego, Pétera Esterházyego, Gyuli Krúdyego, za wieloletnią pracę otrzymała Szablę Balassiego, nagrodę polskiego Pen Clubu, nagrodę Zaiksu i tak zwaną Wielką Nagrodę Tłumacza im. Bálinta Balassiego. Książka Béli Hamvasa „Księga Gaju Laurowego i inne eseje” po polsku w przekładzie Teresy Worowskiej ukazała się w 2022 roku w Wydawnictwie Próby.

(oprac. Bożena Bogdańska-Szadai,fot. B.Pál )