Z okazji Dnia Przyjaźni Polsko – Węgierskiej Polski Ośrodek Kulturalno – Oświatowy Oddział Nádor 30 marca zorganizował promocję książki: „ Stoimy na granicy wyciągamy ręce…”.
Obecni byli autorzy: Iván Gyurcsík – były Ambasador Węgier w Polsce i Miklós Mitrovits – historyk, polonista. Książkę zaprezentował Miklós István Balázs – dyrektor Polskiego Instytutu Badawczego i Muzeum w Budapeszcie. Moderatorem spotkania był Imre Molnár – historyk.

Książka została wydana przez Wydawnictwo Zgromadzenia Narodowego i Wydawnictwo Sejmowe, pod patronatem Przewodniczącego Parlamentu Węgier i Marszałka Sejmu RP i zasługuje na promocję wśród środowisk polonijnych.