Lengyel Közművelődési Központ

A Lengyel Közművelődési Központ azzal a céllal jött létre és működik, hogy elősegítse a magyarországi lengyel közösség tevékenységét és feljődését. Azon munkálkodik, hogy fenntartsa, illetve bemutathassa a hazai lengyelek környezeti, művészeti, közművelődési értékeit és sajátosságait. Kutatja, bemutatja, megőrzi a lengyel kultúra forrásait, a néphagyományokat, és azon munkálkodik, hogy továbbörökítse és beillessze a modern kultúrába a feltárt értékekeket, ilyen például a derenki romfalu története. Minden lengyel nemzeti ünnep alkalmából kulturális rendezvényeket és találkozókat szervez. Rendszeresen bemutatja a lengyel népi kulturális régiókat és hagyományokat, továbbá együttműködik számos lengyel művésszel.

Molnárné Sagun Zdzisława Monika

Lengyel Közmüvelődési Központ Igazgatója
és az Óhegy utcai Telephely vezetője

A Lengyel Közművelődési Központ, amely az Országos Lengyel Önkormányzat az OLÖ/H/28/2012. (IV. 14.) KGY számú határozatával elfogadott Alapító Okirata alapján jött létre három telephelyének alaptevékenységeit a következő törvények határozzák meg:

  • A muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. Törvény
  • A nemzetiségek jogairól szóló 2011. évi CLXXIX. Törvény („Njtv.”)
  • A közalkalmazottak jogállásáról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. törvény
  • Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. Törvény („Áht.”)
  • Az államháztartásról szóló törvény végrehajtására kiadott 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet
  • A közalkalmazotti törvény végrehajtásáról szóló többször módosított 150/1992. (XI. 20.) számú Kormányrendelet

Az Országos Lengyel Önkormányzat mellett minden telephely kapcsolatot tart a környékén székelő lengyel önkormányzatokkal és lengyel-magyar szervezetekkel. Együttműködik olyan országos érdekképviseleti szervezetekkel mint a Bem József Kulturális Egyesület, a Magyarországi Lengyel Katolikusok Szent Adalbert Egyesülete, a Polonia Nova szervezet és a Lengyel Kulturális Intézet.
Részt vállal a regionális és országos közművelődési rendezvények, például a derenki búcsú, a Lengyel Keresztény Kulturális Napok és történelmi konferenciák szervezésében. Gondozza a regionális, országos és nemzetközi kulturális kapcsolatokat.

Az intézmény egyetlen szervezeti egységben, budapesti székhellyel és három regionális kulturális központtal működik. A szakmai feladatainak ellátása a munkatársak szoros együttműködésén alapul. Az intézményben dolgozó személyek önálló tevékenységet folytatnak a saját munkaterületükön, de komplex szakmai program elvégzésére időszakos munkacsoport is létrejöhet.

Az intézmény szervezeti felépítése

A Lengyel Közművelődési Központ pénzügyi forrásait az államháztartási előírásoknak megfelelő külön megállapodás alapján az Országos Lengyel Önkormányzat Hivatalának gazdálkodási és pénzügyi feladatokat ellátó szervezeti egysége kezeli. A Lengyel Közművelődési Központ intézményeinek fenntartásához és a három regionális kulturális központ olyan helyen lett kialakítva, ahol lengyel közösségek éltek, és igényelték a kulturális, történelmi programokat, a közösség találkozókat és a hagyományápolást.

Telephelyei:

  • Szögliget – ahol a lengyel Derenk romfalunak örökségét terjeszti
  • Budapest – Kőbánya, Óhegy utca 11. – ahol a történelmi Lengyel Ház és a mellette lévő Lengyel Templom teret ad a keresztény és a lengyel nemzeti kultúra ápolásának, illetve a lengyel közösség erősítésének. A telephely dolgozói szorosan együttműködnek a Magyarországi Katolikusok Szent Adalbert Egyesületével
  • Budapest – Nádor utca 34. – ahol a lengyel történelem és kultura ápolása zajlik, szorosan együttműködve a Magyarországi Bem József Lengyel Kulturális Egyesülettel.